Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij alle bestellingen van artikelen via www.dewaarde.org. Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De Waarde is ingestemd. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. De Waarde behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van De Waarde en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
▸ De Waarde behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
▸ Alle door De Waarde vermelde prijzen zijn vermeld in Euro`s, inclusief btw en exclusief verzendkosten
▸ De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld.
▸ Boven de €200,00 bestelwaarde (excl. verzendkosten) vervallen de verzendkosten en verzenden wij uw bestelling gratis. Bij retournering van enkele artikelen uit dezelfde bestelling waardoor totaal aankoopbedrag artikelen onder de tweehonderd euro komt worden de standaard verzendkosten alsnog berekend
▸ Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, voor de eerste voordeur. Bij verkeerde opgave adres ligt het risico bij de klant en kan De Waarde niet aansprakelijk gesteld worden
▸ De Klant is verplicht de artikelen bij levering nauwlettend te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.
▸ Artikelen worden verzonden op het moment dat met de Klant wordt afgesproken door De Waarde voor risico van de koper.
▸ Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u De Waarde daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering op de hoogte te stellen.
▸ De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant. De Waarde verzendt, binnen de provincie Utrecht in Nederland, uw bestelling boven bestelbedrag a tweehonderd euro kosteloos naar uw gewenste afleveradres. Bij retoursturen dient het totale aankoopbedrag na retournering nog steeds boven de €200,00 te zijn, anders worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht.
▸ Het is verboden gebruik te maken van de afbeeldingen gepubliceerd op de website zonder schriftelijke toestemming van De Waarde.
▸ Aangezien alles wat De Waarde verkoopt, tweedehands (door derden) wordt aangeleverd, geeft De Waarde geen garantie op haar verkopen. Wel garandeert zij de Klant dat de aankoop getest is en werkend De Waarde verlaat.

Herroepingsrecht:
▸ De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
▸ Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
▸ Indien de consument een product heeft besteld dat naar de specificaties van de consument is vervaardigd (maatwerk), dan kan de consument geen beroep doen op zijn herroepingsrecht. Er is bijvoorbeeld sprake van maatwerk indien het product op maat vermaakt wordt of indien het product op aanwijzing van de consument gemaakt wordt. Als een product niet op voorraad is en speciaal voor de consument bij de leverancier van de webshop besteld wordt, dan is er geen sprake van maatwerk en heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de levering te ontbinden.
▸ Het gekochte wordt met alle ontvangen bescheiden zoals verpakking, garantiebewijs, gebruiksaanwijzing binnen 7 werkdagen teruggestuurd en het gekochte is geheel en uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd en onaangepast. e.e.a. ter beoordeling van De Waarde.
▸ Zorg er voor dat het pakket verzekerd wordt verstuurd en in ieder geval voldoende is gefrankeerd. De portokosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant. Wij kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van de zending. Alleen producten die ongebruikt en in de originele verpakking zitten, zullen aan u gecrediteerd (binnen uiterlijk 30 dagen) worden. Speciale aanbiedingen vallen buiten bovengenoemde retourmogelijkheden. Retourneren is op eigen risico. De verzendkosten binnen Nederland en bedragen voor pakketpost worden tijdens het bestellen weergegeven.